TH

เกี่ยวกับเรา

บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นโดยแนวคิดใหม่และร่วมตัวของผู้นำรุ่นใหม่ๆ 3 ท่าน ภายใต้ยี่ห้อ Smart Home โดยมีวัตถุประสงค์ในการนำสินค้าที่ดีมีคุณภาพ เน้นรูปลักษณ์สวยงาม เข้ามาจัดจำหน่าย โดยได้มีแผนการทำตลาดจากสื่อต่างๆหลายแขนง ทั้งนี้มิได้หวังกำไรเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ทั้งสองบริษัทฯยังต้องการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ด้วยการช่วยเหลือเด็กที่ยากไร้ในชนบท โดยจะมีโครงการอาหารกลางวันให้กับน้อง สื่อการเรียนการสอน และอาคารเรียนใหม่ให้กับน้องๆในชนบทด้วย

สินค้า บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด มุ่งเน้นทำตลาดในสิ่งที่เชี่ยวชาญมายาวนาน ในหมวดสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็ก และเครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่ โดยมุ่งเน้นสินค้าที่มีรูปลักษณ์สวยงาม ทนทาน โดยให้การรับประกัน 3 ปี

แผนการตลาด ทางบริษัทฯมีแผนงานว่าจะทำการตลาดแนวรุก โดยจะทุ่มงบทั้งสื่อโฆษณาทางทีวี ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ป้ายติดตามรถ และสื่อโทรทัศน์ในห้าง เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

แผนการขาย ทางบริษัทฯเน้นให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า โดยจะมีพนักงานขายของตัวเองทุกห้างภายใน 2 เดือน หลังจากเริ่มการขายแล้ว

การรับประกัน และบริการหลังการขาย ดังที่กล่าวไปแล้วว่าสินค้าของทางบริษัทฯรับประกัน3ปี หากเกิดความเสียหายจากการใช้งาน ลูกค้าสามารถนำมาที่พนักงานของบริษัทฯที่ประจำที่ห้าง หรือตัวแทน ศูนย์ซ้อมได้ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด คาดว่าในปีนี้จะมียอดขายรวม 200 ล้าน และปี 2560 ยอดขาย 650 ล้านบาท และจะ 1,000 ล้านบาทในปีที่ 2561 จากสินค้าที่สวยงาม มีคุณภาพ ตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้  

 

สมาร์ทโฮม

สินค้า บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด มุ่งเน้นทำตลาดในสิ่งที่เชี่ยวชาญมายาวนาน ในหมวดสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็ก และเครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่ โดยมุ่งเน้นสินค้าที่มีรูปลักษณ์สวยงาม ทนทาน โดยให้การรับประกัน 3 ปี

 

อีซีโอ

สินค้า บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด มุ่งเน้นทำตลาดในสิ่งที่เชี่ยวชาญมายาวนาน ในหมวดสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็ก และเครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่ โดยมุ่งเน้นสินค้าที่มีรูปลักษณ์สวยงาม ทนทาน โดยให้การรับประกัน 3 ปี

  

อีซีโอ

สินค้า บริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป จำกัด มุ่งเน้นทำตลาดในสิ่งที่เชี่ยวชาญมายาวนาน ในหมวดสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเล็ก และเครื่องใช้ไฟฟ้าใหญ่ โดยมุ่งเน้นสินค้าที่มีรูปลักษณ์สวยงาม ทนทาน โดยให้การรับประกัน 3 ปี